Generátor dusíku je další součást technologie pro skladování ovoce. Generátor získává dusík ze vzduchu a je jímán v tlakovém zásobníku. Dusík je rozveden potrubím k jednotlivým boxům a při potřebě snížit hladinu kyslíku ve skladovaném prostoru je pomocí signálu automaticky zapnut.

Hlavní výhody generátoru dusíku GNA

  • moderní technologie PSA, jednoduché a bezporuchové řešení

  • příznivý poměr ceny a výkonu

  • vytváření přetlaku v komoře pomáhá udržovat nízké koncentrace kyslíku při případných netěsnostech komory

  • nízká spotřeba elektrické energie

  • jednoduché přepínání mezi dvěma čistotami dusíku

  • použit aktivní filtr s největší efektivitou a kvalitou

  • malé rozměry

Generátory dusíku dodáváme dle spočítaného potřebného výkonu pro danou aplikaci, a to od 10m3/hodinu do 77 m3/hodinu při čistotě 99% dusíku.

Fotogalerie