Kompletní dodávka a montáž chladírenských boxů vč. vybudování třídicí haly z izolačních PUR panelů

Dodaná technologie:

  • 2x kompresorová kondenzační jednotka
  • výparníky Kelvion
  • řídicí rozvaděč s řízením PEGO
  • chladírenská vrata
  • instalace třídicí linky GREEFA

realizace: 2021