Dodávka a montáž skladu ovoce v Temelíně včetně panelové sestavy, technologie chlazení a měření a regulace pro čtyři komory připravené pro připojení ULO technologie.

Dodaná technologie

  • Stavba čtyř plynotěsných komor vč. plynotěsných chladírenských dve­ří
  • 2 x kondenzační jednotka
  • výparníky ALFA LAVAL
  • řídící rozvaděč s řízením PLC Direct KOYO
  • vizualizační systém Indusoft runtime
  • hlášení stavů technologie pomocí GSM

realizace:2011