Dodávka a montáž optického velikostního třídícího systému Greefa.

Kamerový box pro 6 řad, optický třídící systém a upgrade software.

realizace: 2011