Společnost ELKAP s.r.o. v rámci své servisní činnosti zajišťuje:

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ:

 • kontrola a oprava chladících agregátů

 • doplnění chladiva, oleje

 • kontrola a výměna filtračních vložek

 • kontrola těsnosti okruhu vč. případných oprav

 • kontrola stavu a funkce ochran

 • kontrola provozních kapalin

 • kalibrace teplotních čidel

 • celková funkční zkouška

TECHNOLOGIE ULO:

 • kalibrace analyzátorů O2, CO2

 • kontrola a seřízení generátoru dusíku,čistoty N2

 • kontrola a seřízení absorbéru CO2

 • kontrola a zkoušky všech komponentů

 • měření a opravy plynotěsnosti ULO komor

 • předsezónní kontroly vč. vydání kalibračních protokolů

 • celková funkční zkouška

ELEKTRO:

 • kontrola všech elektrických částí a jejich případná výměna

 • provedení změn a oprav v řídícím systému PLC firmy KOYO

 • provedení změn a oprav vizualizačního softwaru

 • a další . . .

TŘÍDICÍ LINKY GREEFA:

 • kalibrace

 • softwarové nastavení

 • mechanické opravy

Neváhejte nás kontaktovat

KONTAKTOVAT