• Mrazírny

  • Fotovoltaické elektrárny

  • Chlazené sklady

  • Chlazené ULO sklady

  • Ostatní stavby

  • Zpracování ovoce

  • Polské stavby