Kompletní dodávka a montáž technologií pro 3 ULO komory,

Dodaná technologie:

  • kompresorová sdružená jednotka 145 kW
  • 3 x výparník KELVION
  • scrubber ELKAP FWA 400/3
  • řídicí rozvaděč s řízením PLC Productivity
  • 3 x plynotěsné chladírenské dveře
  • generátor dusíku GNA 77
  • vizualizační software ASTER
  • plynotěsné podlahy
  • plynotěsné nástřiky RibbStyle

realizace: 2020