Kompletní dodávka a montáž technologií pro 25 ULO komor, 2 chlazené komory a expediční halu

Dodaná technologie:

  • 2 x kompresorová sdružená jednotka 281 kW
  • 29 x výparníky Goedhart
  • 4 x scrubber ELKAP FWA 400/8
  • 4 x řídicí rozvaděč s řízením PLC Direct KOYO
  • 25 x plynotěsné chladírenské dveře
  • 2 x chladírenské dveře
  • generátor dusíku GNA 44
  • vizualizační software INDUSOFT
  • plynotěsné podlahy
  • plynotěsné nástřiky RibbStyle

realizace: 2015